środa, kwiecień 21, 2021

Wszystko o świetlicy

 

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną.

Celem działania świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie właściwej opieki uczniom przed lekcjami i po nich w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, stworzenie warunków do odpoczynku, odrobienia zadań domowych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania a także nadrabiać zaległości w nauce.

(regulamin świetlicy)

(harmonogram zajęć świetlicy)