środa, kwiecień 21, 2021

Plan pracy samorządu

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERAKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Rada SU: 

przewodnicząca -  Vanessa Król (kl. VIII),

zastępca przewodniczącej - Paulina Król (kl. VIII),

sekretarz - Aleksandra Przybyła (kl. VIII)

Opiekun: mgr Sybilla Dygatz

Rada Samorządu Ucniowskiego wspólnie z samorządami klas IV-VIII spotyka się na zebraniach w drugi czwartek miesiąca.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizowanie imprez szkolnych: Dzień Chłopaka – wybór Mistera Juniora i Mistera Szkoły i najsympatyczniejszego ucznia klas I-III, Dzień Pluszowego Misia, dyskoteka andrzejkowa, bal przebierańców dla klas IV-VIII, Poczta Walentynkowa, Dzień Kobiet - wybór Miss Szkoły, Miss Junior i Miss klas 1-3, Dzień Samorządności z okazji Dnia WIosny, Dzień Europejski w szkole, Dzień Piżamy; 
 2. Akcje charytatywne: „Pomóż i Ty!”, zbiórka nakrętek dla Dominika Wieczorka;
 3. Akcje na rzecz ochrony środowiska: zbiórka makulatury i baterii;
 4. Akcja "Znicz" z okazji Wszystkich Świętych;
 5. Zorganizowanie wspólnie z biblioteką szkolną akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”;
 6. Ustalanie dyżurów uczniów w stołówce szkolnej;
 7. Ciągłe aktualizowanie gazetki ściennej SU;
 8. Reprezentowanie szkoły podczas ważnych uroczystości;
 9. Sporządzanie sprawozdań z zebrań SU.
 10. Prowadzenie akcji „ Szczęśliwy Numerek”.
 11. Rozpatrywanie propozycji uczniów ze skrzynki pytań;
 12. Przeprowadzenie konkursu plastycznego z okazji Dnia Św. Mikołaja;
 13. Wybór nowej Rady Uczniów na koniec roku szkolnego 2019/20.

 Rada Samorządu Uczniowskiego i przewodniczący klas IV-VIII tworzą zespół mediacyjny, który obraduje w zależności od potrzeb.