środa, kwiecień 21, 2021

Nauczyciele szkoły

 Rok szkolny 2020/2021

Wykaz nauczycieli 

Imię i nazwisko pełniona funkcja w szkole nauczany przedmiot wychowawstwo
Małgorzata Reczyńska dyrektor szkoły biblioteka  
Sonia Kirchniawy nauczyciel edukacja wczesnoszkolna klasa I
Ilona Nowrot nauczyciel edukacja wczesnoszkolna klasa II
Lidia Dylla nauczyciel edukacja wczesnoszkolna klasa III
Lidia Frania nauczyciel matematyka klasa IV
Małgorzata Wrotny nauczyciel język angielski klasa V
Katarzyna Gibajło  nauczyciel matematyka klasa VIa 
Anita Kulot nauczyciel język niemiecki klasa VIb
Katarzyna Spyra nauczyciel muzyka, plastyka klasa VIIa
Ryszard Ozga nauczyciel wychowanie fizyczne  klasa VIIb
Sybilla Dygatz nauczyciel język polski, historia, WOS klasa VIII
Błażej Krysa nauczyciel wychowanie fizyczne  
Anna Czyszczoń nauczyciel język angielski  
Irena Kisiel nauczyciel przyroda, geografia  
Wiesław Wyrozumski nauczyciel informatyka, technika  
Małgorzata Wyrozumska nauczyciel fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa  
Natalia Świderska nauczyciel biologia, chemia, pedagog szkolny  
Agnieszka Ziąber nauczyciel nauczyciel wspomagający  
Krystyna Kwiecień nauczyciel religia  
ks. Mariusz Setlak katecheta religia  
Teresa Strykowska nauczyciel język polski  
Katarzyna Wiśniewska nauczyciel język polski
Anna Breguła nauczyciel zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  
Anna Bucher
nauczyciel język mniejszości - język niemiecki  

 

Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Reczyńska przyjmuje rodziców w sprawach dydaktyczno-wychowawczych w czwartki w godzinach od 9.00 do 12.00 (w pilnych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu terminu)

 Nauczyciele szkoły przyjmują rodziców poza wyznaczonymi do tego celu terminami wyłącznie po uprzednim umówieniu się ustnym lub telefonicznym.