środa, kwiecień 21, 2021

Roczny plan pracy szkoły


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • Rozpoczęcie roku szkolnego  - 1 września 2020
 • Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2020
 • Ferie zimowe - 1 lutego - 14 lutego 2021
 • Wiosenna przerwa świąteczna - 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021
 • Zakończenie roku szkolnego - 25 czerwca 2021

Nasze terminy

 • Konferencja półroczna (klasyfikacyjna) - 25 stycznia 2021
 • Konferencja plenarna półroczna - 15 lutego 2021
 • Konferencja roczna (klasyfikacyjna) - 21 czerwca 2021
 • Konferencja plenarna - 24 czerwca 2021

Spotkania z rodzicami

 I semestr

 • Zebranie organizacyjne (ogólne) i rady pedagogicznej - 8 września 2020
 • Wywiadówka śródsemestralna (zdalna - indywidualna) - 16 listopada 2020
 • Powiadomienie rodziców o ew. zagrożeniach uczniów - do 22 grudnia 2020
 • Wywiadówka na koniec I semestru (zdalna - indywidualna) - 26 stycznia 2021

 

II semestr

 • Wywiadówka śródsemestralna (zdalna - indywidualna) - 17 maja 2021
 • Powiadomienie rodziców o ew. zagrożeniach uczniów - do 19 maja 2021Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

W te dni odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 • 14 października 2020 (środa)
 • 4 i 5 stycznia 2021 (poniedziałek i wtorek)
 • 25 - 27 maja 2021 (wtorek, środa, czwartek) - egzaminy dla klasy 8
 • 28 maja 2021 (piatek)
 • 4 czerwca 2021 (piątek)

 

Kalendarz roku szkolnego