środa, kwiecień 21, 2021

O szkole

 

Historia naszej szkoły


Początki naszej szkoły datują się na początek lat pięćdziesiątych. W roku 1952 oddano do użytku nowy obiekt, w którym mieszkańcy Sierakowic i okolicznych miejscowości zdobywają wiedzę po dziś dzień.

Pierwszym kierownikiem szkoły była Pani Eugenia Kurecka. W roku 1955 obowiązki kierownika szkoły przejął Pan Józef Hudaszek, który piastował tę funkcję do roku 1984.

 Kolejne sześć lat upłynęło pod rządami Pani Hildegardy Salinger. Rok 1990 to nie tylko początek burzliwych przemian społeczno-politycznych w Polsce i całej Europie, ale również rok przekazania funkcji dyrektora szkoły Panu Wiesławowi Wyrozumskiemu, który kierował placówką do roku 2004.

W międzyczasie w roku 1999 w związku z reformą oświatową na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakowicach ulokowano Gminne Gimnazjum. Początkowo przez dwa lata Szkoła Podstawowa w Sierakowicach i Gminne Gimnazjum funkcjonowały wspólnie w jednym budynku. Od września 2001 r. do czerwca 2005 r. uczniowie podstawówki zostali czasowo przeniesieni do dotychczasowej szkoły filialnej w Rachowicach.

Z chwilą oddania nowo wybudowanego gminnego gimnazjum w Sośnicowicach uczniowie szkoły podstawowej powrócili w mury swojej dawnej skarbnicy wiedzy. Dyrektorem szkoły była w tym czasie była Pani Lidia Dylla.

Obecnie z problemami dzieci i młodzieży w odremontowanym i wyposażonym w piękna salę gimnastyczną obiekcie zmaga się Pani Małgorzata Reczyńska, która prowadzi młode pokolenie ku wyzwaniom współczesnego świata.

Admin