środa, kwiecień 21, 2021

Wnioski do pobrania

 

 Wniosek rodziców 6-latka
Wniosek rodziców 7-latka
Oświadczenie w sprawie uczęszczania
dziecka na lekcje religii
Oświadczenie w sprawie rezygnacji z uczęszczania dziecka na lekcje religii
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości
Oświadczenie o rezygnacji z objęcia ucznia nauką języka mniejszości
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

 

Opłata za duplikat legitymacji - 9,00 zł

Opłata za duplikat świadectwa - 26,00 zł

Nr konta: 15 8460 0008 2001 0000 1472 0002