sobota, styczeń 16, 2021

Artykuły

Szkoła bez przemocy

 

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” jest prowadzony przez 18 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP). Program jest realizowany pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Celem tego programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Co ważne, do działania potrzebni są zaangażowani rodzice. To właśnie współpraca na linii szkoła i rodzina jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy szkolnej oraz wyrazem troski o rozwój oraz jakość edukacji i wychowania dzieci. Rodzic i nauczyciel są dla dziecka pierwszymi autorytetami - dlatego ich współpraca pozwala na wczesne reagowanie w przypadku problemów oraz wparcie młodego człowieka w najważniejszych momentach życia.

Co roku w okolicach dnia 2 czerwca obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Szkoły Bez Przemocy. To wspólne święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Profilaktyka przemocy jest w naszej szkole prowadzona jest na bieżąco i wynika z ważnego dokumentu, którym jest Szkolny Program Profilaktyki. Jednakże w okresie wiosennym organizowane są kluczowe konkursy tejże kampanii. Odbywają się także rozgrywki sportowe pod hasłem szkoły bez przemocy.

Należy podkreślić, że program Szkoła Bez Przemocy popierany jest przez znane osoby świata sportu. Ambasadorami Programu są:
• Tomasz Majewski - mistrz olimpijski w pchnięciu kulą
• Leszek Blanik - mistrz olimpijski świata i Europy w gimnastyce
• Piotr Gruszka - wicemistrz świata i mistrz Europy w siatkówce
• Paweł Wojciechowski - mistrz świata w skoku o tyczce.

Michał Nowrot


Szkoła bez przemocy - link do strony