poniedziałek, październik 26, 2020

NASZA SZKOŁA W OBLICZU PANDEMII

 

 BIEŻĄCE INGORMACJE

 


  

STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNE) –
INFORMACJA DLA RODZICÓW
 
Rodziny zainteresowane złożeniem wniosku o Stypendium Szkolne (socjalne) proszone są o pobieranie wniosków ze strony internetowej szkoły – www.jroger.pl oraz składanie uzupełnionych dokumentów w sekretariatach szkoły, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota: 528 zł netto.

Termin składania wniosków mija 15 września 2020r.


 ZARZĄDZENIE DYREKCJI SZKOŁY DOTYCZĄCE PROCEDUR

SZKOLNE PROCEDURY W OKRESIE PANDEMII

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Witamy na oficjalnej stronie Szkoły

           Sierakowice k/Gliwic, woj. śląskie

Szkoła

Lokalizacja naszej szkoły

 

Szkoła przyjazna uczniom

Nasza szkoła jest placówką przyjazną uczniom. Dąży do zaspokojenia oczekiwań dzieci i rodziców. Uczniowie rozwijają się pod okiem profesjonalnej, otwartej, ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej.

Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, w tym pracownię polonistyczno-historyczną, matematyczno-fizyczną, przyrodniczo-chemiczną, językową, pracownię komputerową z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, salę zabaw dla uczniów klas I-III zrealizowaną w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła”, bibliotekę szkolną, stołówkę. Rozwój fizyczny naszych uczniów realizuje się na dwóch boiskach szkolnych. Obwód szkolny obejmuje wsie: Sierakowice, Rachowice, Goszyce, Tworóg Mały. Blisko 60 procent stanowią dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym. 

Czytaj więcej: Szkoła przyjazna uczniom